Kolik vás to bude stát? Cena

individuálně

/ cena se stanovuje na základě m3 obestavěného prostoru

Co dostanete? Obsah

  • průvodní zpráva
  • souhrnná technická zprávu
  • situační výkresy
  • dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

dle stupně projektové dokumentace

Kontakt Ozvěte se nám

Telefon

+420 776 152 627

E-mail

info@nejlepsidum.cz

Služba Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu se dá označit jako nejkomplexnější fáze při tvorbě dokumentace pro vaše nové bydlení. Jde o soubor technických výkresů a zpráv, které tvoří podklad pro jednání s úřady a samozřejmě pozdější samotnou výstavbu. Na této části tedy není radno šetřit.

Jak projekt vypadá? Malá ukázka z projektové dokumentace

Jak probíhá postup spolupráce? Postup pro tvorbu projektu

Máme-li hotový ideový návrh rodinného domu v podobě schématických půdorysů, řezů a pohledů, můžeme přistoupit k samotné tvorbě projektové dokumentace rodinného domu.

Cena za projektovou dokumentaci není pevně stanovena, protože se odvíjí od mnoha proměných. Například ji ovliňuje obestavěný prostor, stupeň projektové dokumentace či konstrukční složitost objektu. Celý proces vám však rádi naceníme nebo nastíníme již během tvorby návrhu rodinného domu.

Budete-li mít požadavky nad rámec vyhotovené práce, rádi se vám budeme věnovat v rámci služeb dle aktuálního ceníku.

Spolupráce může probíhat i online formou, kdy vám výsledek zašleme elektronicky, popřípadě vytištěnou dokumentaci fyzicky poštou.

Odešlete poptávku

Vyplníte poptávkový formulář. Zašlete nám všechny podklady a požadavky, které jsou pro návrh nezbytné.

Společná konzultace

Odešleme vám vypracované dokumenty, abychom zjistili, zda jsme naladěni na stejnou notu.

Vytvoříme projekt

Projdeme si požadavky a zvolíme nejvhodnější řešení, které následně zapracujeme do dokumentace.

Odeslání výsledku

Dokončíme dokumentaci do finální fáze, orazítkujeme a zašleme vám je.